QRCode Payment for Vietnam

Quick payment using VietQR, Momo, Zalo Pay, AirPay, Viettel Pay, Moca,… for individual customers, developed…


Blue Coral 700+ active installations Tested with 5.7.8 Updated 1 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ago

VietQR

Tự động tạo mã QR ngân hàng cho từng đơn hàng. Mã QR sẽ nhúng…


Casso Team 400+ active installations Tested with 6.0.3 Updated 6 ⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ago